Konferencje:

Temat: Spotkanie pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła na Podkarpaciu
Data rozpoczęcia: 2017-01-11
Lokalizacja: Jedlicze
Opis:

W dniu 11 stycznia 2017 r. w Jedliczu odbyła się pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy Jedlicze mikrokonferencja Spotkanie pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła na Podkarpaciu”.  Organizatorami były Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Zespół Szkół  Publicznych w Jedliczu i Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.  Rolę moderatora pełnił dyrektor GOK Maciej Łukaszewicz. Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości oraz uczestników i organizatorów dokonała Burmistrz Jolanta Urbanik wraz z Z-cą Burmistrza Ryszardem Zagórskim. Prelekcję inauguracyjną wygłosił prof. dr hab. Roman Pelczar. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W trakcie sesji plenarnej głos zabrali represjonowani w okresie stanu wojennego, niosący pomoc internowanym oraz reprezentanci świata nauki. Konferencję zakończyła prelekcja mjr. Krzysztofa Miękisza specjalisty ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie: „Służba Więzienna – wczoraj i dziś”.

Temat: Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość
Data rozpoczęcia: 2015-07-18
Lokalizacja: Rozworzyn
Opis:

W dniu 18 lipca 2015 r. w Rozworzynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa:

„Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość”. Organizatorami

konferencji były: Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz Mentoris Centrum

Edukacyjno-Logopedyczne..

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na dwie sekcje: Bezpieczeństwo socjalne,

społeczne i fizyczne, Bezpieczeństwo transportu, ekologiczne, energetyczne i militarne.

Wygłoszone na konferencji referaty ukazały jak złożonym problemem jest bezpieczeństwo, jak

ewaluuje i jak rozbudowany musi być system działań służących jego zapewnieniu.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji naukowców różnych dyscyplin: prawa,

administracji, bezpieczeństwa, zarządzania, transportu, ekonomii, socjologii, politologii,

historii, a także praktyków, którzy z tematycznymi problemami stykają się w pracy

zawodowej. Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z: Warszawy, Łodzi, Radomia,

Bydgoszczy, Krosna, Siedlec i Sieradza.

Temat: Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku
Data rozpoczęcia: 2015-02-12
Lokalizacja: Krosno
Opis:

W dniu 12 lutego 2015 r. w Krośnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: „Ochrona

praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku”. Organizatorami konferencji były:

Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz kierunek Administracja Wydziału

Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje: Ochrona prawa do edukacji,

Ochrona praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, Ochrona praw obywatelskich i

politycznych, Ochrona zdrowia i ochrona prawa do życia w czystym środowisku.

Wygłoszone na konferencji referaty umożliwiły wymianę poglądów oraz wypracowanie

szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony poszczególnych rodzajów praw człowieka.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji naukowców różnych dyscyplin: prawa,

administracji, bezpieczeństwa, zarządzania, transportu, ekonomii, socjologii, politologii,

pedagogiki, językoznawstwa, filologii, a także praktyków, którzy z tematycznymi

problemami stykają się w pracy zawodowej. Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z:

Bratysławy, Warszawy, Łodzi, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Bydgoszczy, Krosna, Siedlec,

Sieradza i Ożarowa.

Temat: Współczesne wyzwania zarządzania
Data rozpoczęcia: 2014-02-15
Lokalizacja: Łódź
Opis:

W dniu 15 lutego 2014 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne 
wyzwania zarządzania”. Organizatorami konferencji byli:Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie
 oraz Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje, tj.: Zarządzanie w administracji 
publicznej, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem i zarządzanie 
w szkolnictwie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie ochroną środowiska.

Wygłoszone na konferencji referaty ukazały jak złożonym problemem jest zarządzanie. 
Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin:
zarządzania, ekonomii, prawa, transportu, bezpieczeństwa, politologii, pedagogiki,
psychologii, socjologii i językoznawstwa, a także praktyków, którzy z problemami
współczesnego zarządzania stykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej.

Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z Łodzi, Bydgoszczy, Siedlec, Kielc, Legnicy
i Warszawy
. Na konferencji swoje referaty wygłosili również przedstawiciele takich instytucji jak: 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Rybnickie Starostwo Powiatowe,Personnel Profile
oraz IDEA! Management Consulting.