Kontakt z Karpackim Przeglądem Naukowym:

spam@brianlane.com

Profil czasopisma:

Profil czasopisma

Etyka publikacji:

Etyka publikacji

Wskazówki dla autorów artykułów proponowanych do publikacji:

Pokaż wskazówki

Procedura recenzowania:

Procedura recenzowania

Karpacki Przegląd Naukowy:

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Roman Pelczar
Redaktor prowadzący: dr Jacek Cheda
Sekretarz redakcji: dr Joanna Maj
Redaktor statystyczny: dr Piotr Oleksiak
Redaktor językowy: dr Mirosława Świtała-Cheda
Redaktor językowy: dr Renata Gliwa

Rada programowa:

prof. dr hab. Pavol Dancák (Prešovská Univerzita)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Pavol Odaloš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. dr hab. Ludwig Selimski (Velikoturnovski Universitet Sv. Sv. Kiril i Metodii)
prof. dr hab. Jan Szreniawski (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

Recenzenci w roku 2012:

dr hab. Edmund Juśko
dr hab. Jan Nikołajew
dr hab. Antoni Paliński
prof. dr hab. Roman Pelczar

Recenzenci w roku 2013:

prof. dr hab. Rudolf Dupkala
dr Maria Dupkalova
dr hab. Justyna Jurewicz
dr hab. Zenon Ślusarczyk

Recenzenci w roku 2014:

dr hab. Edmund Juśko
dr inż. Jaroslava Kmecova
dr hab. Zenon Ślusarczyk
dr hab. Jan Nikołajew

Recenzenci w roku 2015:

dr inż. Jaroslava Kmecova
prof. dr hab. Wołodymyr Komar
dr hab. Piotr Solarz
dr hab. Zenon Ślusarczyk

Recenzenci w roku 2016:

dr inż. Jaroslava Kmecova
dr hab. Zenon Ślusarczyk
dr Jozef Pitoňák
dr hab. Piotr Solarz

Recenzenci w roku 2017:

dr hab. Edmund Juśko
prof. dr hab. Marian Kozaczka
prof. dr hab. Victar Chechat
prof. dr hab. Wołodymyr Komar

Recenzenci w roku 2018:

dr hab. Andrzej Niedojadło
prof. dr hab. Marian Kozaczka
prof. dr hab. Wołodymyr Komar
prof. dr hab. Rudolf Dupkala

Recenzenci w roku 2019:

dr hab. Piotr Solarz
prof. dr hab. Wołodymyr Komar
dr hab. Olgierd Grott
dr hab. Zenon Ślusarczyk

Recenzenci w roku 2020:

dr hab. Zenon Ślusarczyk
dr hab. Piotr Solarz

Recenzenci w roku 2021:

dr hab. Olgierd Grott
prof. dr hab. Józef Mandziuk

Publikacje w roku 2012:

Publikacje w roku 2013:

Publikacje w roku 2014:

Publikacje w roku 2015:

Publikacje w roku 2016:

Publikacje w roku 2017:

Publikacje w roku 2018:

Publikacje w roku 2019:

Publikacje w roku 2020:

Publikacje w roku 2021: